Category Archives: ตำบลทุ่งน้อย

ตำบลทุ่งน้อยฃ

ตำบลทุ่งน้อย is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

อำเภอเมืองนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา

อำเภอเมืองนครปฐม
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอเมืองนครปฐม
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′11″N 100°3′57″E
อักษรไทย อำเภอเมืองนครปฐม
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Nakhon Pathom
จังหวัด นครปฐม
พื้นที่
 • ทั้งหมด 417.44 ตร.กม. (161.17 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด 280,695
 • ความหนาแน่น 672.41 คน/ตร.กม. (1,741.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 73000
รหัสภูมิศาสตร์ 7301
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม
เลขที่ 30 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเมืองนครปฐม เป็นอำเภอศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐม เดิมชื่อ อำเภอพระปฐมเจดีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเมืองนครปฐม[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองนครปฐมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • อำเภอเมืองนครปฐมแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า อำเภอพระปฐมเจดีย์
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2454 ประกาศใช้พระราชบัญญัติศุขาภิบาล ในตำบลนครปฐม ตำบลพระปฐม ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลบ่อพลับ ตำบลสนามจันทร์ ท้องที่อำเภอพระปฐมเจดีย์ มณฑลนครไชยศรี[2]
 • วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอเมืองนครปฐม
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม ในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์[3]
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2490 มีการโอนพื้นที่บ้านตากแดด หมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับตำบลดอนยายหอม โดยกำหนดเป็นหมู่ที่ 15 (ในขณะนั้น)[4]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลถนนขาด แยกออกจากตำบลดอนยายหอม ตั้งตำบลมาบแค แยกออกจากตำบลตาก้อง ตั้งตำบลบ่อพลับ แยกออกจากตำบลนครปฐม ตั้งตำบลวังเย็น แยกออกจากตำบลหนองดินแดง ตั้งตำบลลำพยา แยกออกจากตำบลโพรงมะเดื่อ ตั้งตำบลธรรมศาลา แยกออกจากตำบลพระประโทน ตั้งตำบลหนองปากโลง แยกออกจากตำบลวังตะกู ตั้งตำบลห้วยจรเข้ แยกออกจากตำบลสนามจันทร์ ตั้งตำบลทุ่งน้อย แยกออกจากตำบลสามควายเผือก ตั้งตำบลสวนป่าน แยกออกจากตำบลสระกะเทียม[5]
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2490 ได้โอนพื้นที่บางหมู่บ้านของตำบลธรรมศาลา ไปรวมกับตำบลพระประโทน และโอนบางหมู่บ้านของตำบลพระประโทนไปรวมกับตำบลธรรมศาลา[6]
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลหนองงูเหลือม แยกออกจากตำบลทัพหลวง[7]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลธรรมศาลาในท้องที่บางส่วนของตำบลธรรมศาลา[8]
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2508 จัดตั้งสุขาภิบาลโพรงมะเดื่อในท้องที่บางส่วนของตำบลโพรงมะเดื่อและบางส่วนของตำบลหนองดินแดง[9]
 • วันที่ 28 กันยายน 2515 จัดตั้งสุขาภิบาลดอนยายหอมในท้องที่บางส่วนของตำบลดอนยายหอม[10]
 • วันที่ 21 กันยายน 2524 โอนพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแก ตำบลโพรงมะเดื่อ (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับตำบลหนองงูเหลือม โดยกำหนดเป็นหมู่ที่ 8 (ในขณะนั้น)[11]
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2534 ขยายเขตเทศบาลเมืองนครปฐมให้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางแขม ตำบลพระประโทน ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบ่อพลับ ตำบลนครปฐม ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยา และตำบลห้วยจรเข้[12]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลธรรมศาลา สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ และสุขาภิบาลดอนยายหอม เป็นเทศบาลตำบลธรรมศาลา เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และเทศบาลตำบลดอนยายหอมตามลำดับ
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นเทศบาลนครนครปฐม[13]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 ตำบล 217 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พระปฐมเจดีย์ (Phra Pathom Chedi) 14. สามควายเผือก (Sam Khwai Phueak) 6 หมู่บ้าน
2. บางแขม (Bang Khaem) 10 หมู่บ้าน 15. ทุ่งน้อย (Thung Noi) 7 หมู่บ้าน
3. พระประโทน (Phra Prathon) 9 หมู่บ้าน 16. หนองดินแดง (Nong Din Daeng) 8 หมู่บ้าน
4. ธรรมศาลา (Thammasala) 7 หมู่บ้าน 17. วังเย็น (Wang Yen) 6 หมู่บ้าน
5. ตาก้อง (Ta Kong) 10 หมู่บ้าน 18. โพรงมะเดื่อ (Phrong Maduea) 17 หมู่บ้าน
6. มาบแค (Map Khae) 11 หมู่บ้าน 19. ลำพยา (Lam Phaya) 9 หมู่บ้าน
7. สนามจันทร์ (Sanam Chan) 6 หมู่บ้าน 20. สระกะเทียม (Sa Kathiam) 14 หมู่บ้าน
8. ดอนยายหอม (Don Yai Hom) 9 หมู่บ้าน 21. สวนป่าน (Suan Pan) 6 หมู่บ้าน
9. ถนนขาด (Thanon Khat) 6 หมู่บ้าน 22. ห้วยจรเข้ (Huai Chorakhe) 7 หมู่บ้าน
10. บ่อพลับ (Bo Phlap) 8 หมู่บ้าน 23. ทัพหลวง (Thap Luang) 14 หมู่บ้าน
11. นครปฐม (Nakhon Pathom) 10 หมู่บ้าน 24. หนองงูเหลือม (Nong Ngulueam) 11 หมู่บ้าน
12. วังตะกู (Wang Taku) 8 หมู่บ้าน 25. บ้านยาง (Ban Yang) 11 หมู่บ้าน
13. หนองปากโลง (Nong Pak Long) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองนครปฐมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางแขม ตำบลพระประโทน ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบ่อพลับ ตำบลนครปฐม ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยา และตำบลห้วยจรเข้
 • เทศบาลเมืองนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครปฐม (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมเดิม)
 • เทศบาลเมืองสามควายเผือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามควายเผือกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอนยายหอม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนยายหอม
 • เทศบาลตำบลธรรมศาลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลธรรมศาลา
 • เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองดินแดงและตำบลโพรงมะเดื่อ
 • เทศบาลตำบลบ่อพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อพลับ (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • เทศบาลตำบลมาบแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบแคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแขม (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระประโทน (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธรรมศาลา (นอกเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาก้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนยายหอม (นอกเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถนนขาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะกูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปากโลง (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองดินแดง (นอกเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเย็นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ (นอกเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพยา (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระกะเทียมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนป่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านยางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตาก้อง

ตำบลทุ่งน้อย แซนวิช พียู โฟมหลังคา

ตำบลทุ่งน้อย แซนวิช พียู โฟมหลังคา ตำบลทุ่งน้อย แซนวิช […]

ตำบลทุ่งน้อย แซนวิช พียู โฟมหลังคา

ตำบลทุ่งน้อย แซนวิช พียู โฟมหลังคา ตำบลทัพหลวงแซนวิช พี […]

Call Now Button