Category Archives: Places

Places

Places  is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

Places  is Thai’s administrative subdivisions.  Bangkok’s fifty Khets serve as administrative subdivisions under the authority of the BMA. The Provinces of Thailand are part of the government of Thailand that is divided into 76 provinces proper and two special administrative areas, representing the capital Bangkok. They are the primary local government units and are divided into amphoes and also act as juristic persons.

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

เขต[แก้ไขต้นฉบับ]

ดูบทความหลักที่: เขต (หน่วยการปกครอง)

แผนที่แสดงเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

รายชื่อเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

 

 1. เขตพระนคร
 2. เขตดุสิต
 3. เขตหนองจอก
 4. เขตบางรัก
 5. เขตบางเขน
 6. เขตบางกะปิ
 7. เขตปทุมวัน
 8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 9. เขตพระโขนง
 10. เขตมีนบุรี
 11. เขตลาดกระบัง
 12. เขตยานนาวา
 13. เขตสัมพันธวงศ์
 14. เขตพญาไท
 15. เขตธนบุรี
 16. เขตบางกอกใหญ่
 17. เขตห้วยขวาง
 18. เขตคลองสาน
 19. เขตตลิ่งชัน
 20. เขตบางกอกน้อย
 21. เขตบางขุนเทียน
 22. เขตภาษีเจริญ
 23. เขตหนองแขม
 24. เขตราษฎร์บูรณะ
 25. เขตบางพลัด
 1. เขตดินแดง
 2. เขตบึงกุ่ม
 3. เขตสาทร
 4. เขตบางซื่อ
 5. เขตจตุจักร
 6. เขตบางคอแหลม
 7. เขตประเวศ
 8. เขตคลองเตย
 9. เขตสวนหลวง
 10. เขตจอมทอง
 11. เขตดอนเมือง
 12. เขตราชเทวี
 13. เขตลาดพร้าว
 14. เขตวัฒนา
 15. เขตบางแค
 16. เขตหลักสี่
 17. เขตสายไหม
 18. เขตคันนายาว
 19. เขตสะพานสูง
 20. เขตวังทองหลาง
 21. เขตคลองสามวา
 22. เขตบางนา
 23. เขตทวีวัฒนา
 24. เขตทุ่งครุ
 25. เขตบางบอน

 

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 328 หมู่บ้าน[27] โดยอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ลำดับ
[# 1]
ชื่ออำเภอ ชั้น
[28]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[29]
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
[# 2][30]
หมู่บ้าน
[# 3][30]
ประชากร
(คน)[4]
แผนที่
1 พิเศษ
77.018 [31]
ไม่ปรากฏข้อมูล 10 26
 365,710
แผนที่
2 2
57.408 [32]
16.86
2447 [33] 9 41
 136,668
3 2
96.398 [34]
8.11
2464 [35] 6 69
 152,086
4 1
116.439 [36]
15.96
2445 [37] 8 73
 277,162
5 2
186.017 [38]
29.01
2499 [39] 7 68
 67,285
6 1
89.023 [40]
7.45
2427 [41] 12 51
 247,384
 1.  เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
 2.  รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
 3.  เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 19 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง[42]

 

เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2561
(คน)[4]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนนทบุรี 38.90 [43] 2538 [44]   เมืองนนทบุรี 5 5 254,950
2   เทศบาลนครปากเกร็ด 36.04 [45] 2543 [46]   ปากเกร็ด 5 5 189,935
เทศบาลเมือง
1   เทศบาลเมืองบางบัวทอง 13.50 [47] 2480 [48]   บางบัวทอง 1 4 5 51,136
2   เทศบาลเมืองบางกรวย 8.40 [49] 2545 [50]   บางกรวย 2 2 43,453
3   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 6.36 [51] 2549 [52]   เมืองนนทบุรี 1 1 2 32,651
4   เทศบาลเมืองพิมลราช 15.08 [53] 2557 [54]   บางบัวทอง 1 1 45,674
5   เทศบาลเมืองบางคูรัด 19.70 [55] 2562 [56]   บางบัวทอง 1 1 39,590
6   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 11.48 [57] 2562 [58]   บางบัวทอง 1 1 46,645
เทศบาลตำบล
1   เทศบาลตำบลปลายบาง 15.68 [49] 2542 [59]   บางกรวย 2 1 3 44,401
2   เทศบาลตำบลบางม่วง 1.67 [60] 2542 [59]   บางใหญ่ 3 3 5,812
3   เทศบาลตำบลบางใหญ่ 7.23 [61] 2542 [59]   บางใหญ่ 3 3 11,331
4   เทศบาลตำบลไทรน้อย 2.30 2542 [59]   ไทรน้อย 2 2 2,557
5   เทศบาลตำบลไทรม้า 8.14 [49] 2546 [62]   เมืองนนทบุรี 1 1 22,690
6   เทศบาลตำบลศาลากลาง 14.78 [63] 2551 [64]   บางกรวย 1 1 17,095
7   เทศบาลตำบลเสาธงหิน 9.55 [65] 2554 [66]   บางใหญ่ 1 1 38,475
8   เทศบาลตำบลบางเลน 7.60 [67] 2554 [68]   บางใหญ่ 1 1 15,513
9   เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง 11.21 [65] 2554 [69]   บางใหญ่ 1 1 16,962
10   เทศบาลตำบลบางสีทอง 5.80 [70] 2556 [71]   บางกรวย 1 1 10,952
11   เทศบาลตำบลบางพลับ 8.31 [72] 2556 [73]   ปากเกร็ด 1 1 10,026

 

 1.  หมายถึงปีที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลในระดับปัจจุบัน

การเมืองการปกครอง[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดนครปฐม

การปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย 106 ตำบล และ 930 หมู่บ้าน โดยอำเภอต่าง ๆ มีดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครปฐม
 2. อำเภอกำแพงแสน
 3. อำเภอนครชัยศรี
 4. อำเภอดอนตูม
 5. อำเภอบางเลน
 6. อำเภอสามพราน
 7. <a title="อำเภอพุทธมณฑล" href="https://th.wikipedia.or

หลังคา พียูโฟม  สีเทา

หลังคา พียูโฟม  สีเทา หลังคา พียูโฟม  สีเทา สามารถป้องก […]

หลังคา พียูโฟม  สีน้ำเงิน

หลังคา พียูโฟม  สีน้ำเงิน หลังคา พียูโฟม  สีน้ำเงิน สาม […]

ลูกหมุนระบายอากาศ 24 นิ้ว พร้อมฐาน

ลูกหมุนระบายอากาศ 24 นิ้ว พร้อมฐาน ลูกหมุนระบายอากาศ 24 […]

ลูกหมุนระบายอากาศ 22 นิ้ว พร้อมฐาน

ลูกหมุนระบายอากาศ 22 นิ้ว พร้อมฐาน ลูกหมุนระบายอากาศ 22 […]

ลูกหมุนระบายอากาศ 14 นิ้ว พร้อมฐาน

ลูกหมุนระบายอากาศ 14 นิ้ว พร้อมฐาน ลูกหมุนระบายอากาศ 14 […]

แผ่นใส สีใสกระจก 6.40 เมตร 

แผ่นใส สีใสกระจก 6.40 เมตร  แผ่นใส สีใสกระจก 6.40 เมตร  […]

แผ่นใส สีใสกระจก 4.20 เมตร 

แผ่นใส สีใสกระจก 4.20 เมตร  แผ่นใส สีใสกระจก 4.20 เมตร  […]

แผ่นใส สีใสกระจก 3.20 เมตร 

แผ่นใส สีใสกระจก 3.20 เมตร  แผ่นใส สีใสกระจก 3.20 เมตร  […]

แผ่นใส สีใสกระจก 2.20 เมตร 

แผ่นใส สีใสกระจก 2.20 เมตร  แผ่นใส สีใสกระจก 2.20 เมตร  […]

Call Now Button